X 


XENOPOL, ALEXANDRU DIMITRIE

(1847-1920)

XIBERTA I ROQUETA, BARTOMEU MARIA

(nac. 1897)

XIRAU [I PALAU] JOAQUIM

(1895-1946)

XIRAU, RAMÓN

(nac. 1924)